Bienvenu sur Createlli Lab

Stad Mechelen en het Agentschap Wegen en Verkeer hebben baanbrekende plannen voor de vesten. Samen maken ze werk van een volledige vernieuwing. Er komt meer ruimte voor veilig en comfortabel fietsen en wandelen, openbaar vervoer en groen. De vesten worden ook een plek voor ontmoeting, ontspanning, sport en spel. Lokaal verkeer blijft er welkom.

Op dit moment is de tijdelijke vernieuwing van de vesten volop bezig. Ondertussen werkt een ontwerpteam van Sweco/BUUR volop aan een ontwerp voor de definitieve vernieuwing van de vesten. Die start eind 2023. Op dit moment hebben ze een conceptontwerp klaar. Daarin bouwden ze verder op de algemene ideeën van het schetsontwerp en de feedback die jullie hierop gaven tijdens de gesprekstafels en de online bevraging in mei en juni. In het ontwerp zie je de grote lijnen van hun plannen voor de vesten. In een volgende stap zullen ze dat ontwerp in detail uitwerken en vastleggen waar er precies bomen, parkeerplaatsen of speeltuigen komen, ... Ook dan komen we naar jou terug.

Maar eerst krijgen ze graag jouw feedback. Nu we weten welke ruimte er op de vesten vrijkomt, willen we die samen met jou invullen. Waar komen die sportvoorzieningen nu best? En waar maken we plaats voor water? Hoe en waar brengen we de rijke geschiedenis van de vesten terug tot leven? … Dat horen we graag van jou!


Hoe geef je jouw feedback?

Er zijn vier korte bevragingen. Daarin kan je reageren op het ontwerp voor 4 delen van de vesten die je in de toekomst allemaal op een andere manier zal beleven:
  • de Afleidingsdijle en het Keerdok (Winketbrug, Guido Gezellelaan, Tinellaan en Zwartzustersvest)
  • de Scholenboulevard (Zandpoortvest)
  • het Vestenpark Zuid (Brusselpoort, Van Benedenlaan, Schuttersvest, H. Speecqvest en Raghenoplein)
  • het Vestenpark West (Koningin Astridlaan en Olivetenvest).
Klik hieronder op één van de vier bevragingen en geef jouw mening. Nadien kom je terug op deze pagina en kan je de andere bevragingen invullen.
 
Afleidingsdijle en Keerdok

 
Scholenboulevard


Vestenpark Zuid
 

Vestenpark West
 Meer info?

In het filmpje hieronder geeft het ontwerpteam meer uitleg over haar conceptontwerp.
Het duurt 8 minuten.