Bienvenu sur Createlli Lab

Stad Mechelen en het Agentschap Wegen en Verkeer hebben baanbrekende plannen voor de vesten. Samen maken ze werk van een volledige vernieuwing. Er komt meer ruimte voor veilig en comfortabel fietsen en wandelen, openbaar vervoer en groen. De vesten worden ook een plek voor ontmoeting, ontspanning, sport en spel. Lokaal verkeer blijft er welkom.

Tussen augustus en december 2022 voerden we eenrichtingsverkeer in met tijdelijke maatregelen. We brachten onder andere nieuwe belijning aan, plaatsten nieuwe verkeerslichten en op sommige plaatsen braken we delen van de weg op. Dat deden we omdat we na de opening van de Tangent in juli 2022 het eenrichtingsverkeer zo snel mogelijk wilden invoeren. Het doorgaand verkeer sturen we zo naar de Tangent, R6 en E19. Hoe sneller mensen die nieuwe routes gewoon worden, hoe sneller de vesten opnieuw een weg kunnen worden voor lokaal verkeer. Ondertussen werkt een ontwerpteam van Sweco/BUUR volop aan een ontwerp voor de definitieve vernieuwing van de vesten. Als alles goed gaat, starten de werken in het najaar van 2025.

Op dit moment heeft het ontwerpteam haar voorontwerp klaar. Dat is een gedetailleerd ontwerp van de zone rond de Antwerpsepoort en de zone van de Brusselpoort tot en met het Raghenoplein. Want die delen vernieuwen we eerst. Voor de overige delen tekenden ze de grote lijnen uit. Ze bouwden verder op het conceptontwerp dat we jullie in oktober 2022 toonden en de feedback die jullie hierop gaven tijdens de participatiemomenten.

Vooraleer we in de plannen duiken, laten we graag de algemene kijk van de ontwerpers zien op de vesten. In het filmpje hieronder geeft het ontwerpteam meer uitleg over haar voorontwerp. Het duurt maar 5 minuten. Nadien ben je helemaal klaar om feedback te geven op de plannen door de bevraging in te vullen. De bevraging staat online tot en met maandag 1 mei.

 

 


De bevraging is intussen afgelopen.
We kregen meer dan 1400 antwoorden tussen 24 maart en 1 mei. Hartelijk dank voor alle reacties.
We verwerken nu de resultaten, meer nieuws volgt binnenkort.